Student Writings

Selected student writings in response to the readings of the Living Landscape theme.

You can download the papers, some with illustrations, in their entirety by clicking on the links below each title.

These selected papers are from the 05 seminar course fall 2010.

——-

“We all work from fundamental, although often not explicitly expressed sets of beliefs. Many if not all of our ideas about landscape come with “baggage.” These cultural viewpoints color how we approach the idea of landscape, however it may be defined. Our way of seeing the world is ingrained in our way of representing our ideas as well as in their materialization through the design process.”

“Natural systems and cultural systems become enfolded in the larger whole of the planet; human interventions can be seen as a thread running through a larger fabric. According to this wide-sweeping logic, all is one indivisible landscape, regardless of where humans choose to see or place boundaries. As designers working with and within natural and human systems, a high achievement would be creating integrated designs reflecting this wholeness. We can begin by not focusing solely on individual design elements, but rather on the creation of ensembles and spaces where ecological systems and human needs are integrated and working for each other.”

– Jacques Abelman, “From Physics To Philosophy: New Worlds For Landscape”

download Jacques Abelman’s paper

——-

“Mijn overtuiging is dan ook dat het begrip landschap, voorafgaand aan de mogelijke interpretaties van het begrip, eerst onderworpen moet worden aan een taalkundige analyse, waarbij ik er van ben uitgegaan dat geschreven taal macht is die tot uitdrukking komt in diens ruimtelijke context.”

“De heerser woonde in versterkte plaatsen en was bewindsman van een bepaald gebied. Zijn grond was over verschillende boeren verdeeld. De boer kreeg het bouwland, de akker, in beheer. Een akker is een stuk bewerkt land (area = begrensd gebied) waar gewassen op worden verbouwd, met van oorsprong een eigen maat, conform de regels van de heerschappij. Zo hadden verschillende gebieden verschillende maten (acre, are = akker).”

– H.P. der Dingen, “Verwantschappen: Landschappelijk Architectonisch”

download H.P. der Dingen’s paper

——-

“De luchtvaart en de fotografie zorgden voor een nieuwe beleving van het landschap… Dit abstraheren van de omgeving komt door dat men zich letterlijk losmaakt van de aarde, hierdoor ben je niet langer een deelnemer, maar een toeschouwer. Het observeren op een grotere afstand, zorgt er tegelijkertijd voor dat gedetailleerd informatie nier langer zichtbaar is.”

“Het gevaar dat de kwaliteit van het landschap, op de onderliggende relaties en de socialenverhoudingen ondergeschikt worden gesteld aan het eindbeeld is groot. Toch ben ik van menig dat het integreren van deze opkomende technologieën een meerwaarde voor het ontwerp kan zijn.”

–  René de Korte, “De wereld vanuit de lucht: Over een andere kijk op landschap, door waarneming van boven”

download Rene de Korte’s paper

——-

“De macht van bovenaf kon in Nederland geen voeten in de aarde krijgen. In plaats daarvan bleef de macht versnipperd en was het gecultiveerde landschap en de strijd tegen het water het bindmiddel (Mels, 2005). Deze kenmerken worden dan ook gebruikt voor de expressie van de Nederlandse identiteit tot op de dag van vandaag (Adams, 1994). .. Kortom, de identiteit van het Groene Hart is  een rijk ensemble aan de Oude Rijn. Groot naast klein, wonen tegenover industrie en oud naast nieuw. Een dynamisch geheel. Deze diversiteit is een rechtstreekse afspiegeling van de geschiedenis en daarmee de identiteit van het gebied.”

-Lard Joordens,  “Het Groene Hart: over de gap tussen identiteit en imago”

download Lard Joordens’s paper

——-

“Nergens wordt in de krant de nuance of de discussie gevoerd over buitenruimte of landschap. Nog even en het woord landschap verdwijnt uit Nederland en mogelijk Europa. Mijn ergernis over deze verdwijning is naar mijn mening het gevolg van de veranderde benadering van het landschap. Zoals beschreven in een tekst van Karl Benediktsson uit 2007, “Scenophobia”, Geography and the aesthetic politics of landscape, wordt het landschap steeds meer geregisseerd en overgenomen door commerciële bedrijven vanuit een ander oogpunt dan de kwaliteit of de instandhouding van het landschap.”

“De poëzie, idylle en sensuele ervaringen zijn door processtappen, politieke bemoeienis en de participatie waarin de landschapsarchitect verworden is tot ondersteuner van het proces in plaats van kunstenaar en schepper van visie en schoonheid. Deze benadering komt tot uiting in de geslachts- en gevoelloze term buitenruimte.”

-Donald Marskamp, “De sensuele ervaringen en poëzie van het landschap omgebracht door sluipmoordenaar”

download Donald Marskamp’s paper

——-

“To survive in the swampy environments, farmers, nobility and townsfolk had to join forces and work together, regardless of their rank. By working the landscape together, the water was tamed and flooding was also made controllable for purposes of defense. A special bond was created in between people and their landscape… The whole idea of using the word ‘polder’ in a symbolic context roots back to the middle ages, when people joined forces to build and maintain dikes… Reclaiming wetlands, the large scale enterprise that shaped Holland into what it is today, was made possible through communication and negotiation. Negotiation was and still is the key to spatial planning in Holland.”

– Leen Vanthuyne, “Commuting the Low Countries”

download Leen Vanthuyne’s paper

——

Hoe groter de groep mensen in een landschap, des te vager de grenzen ervan worden… Een losse verzameling objecten kent geen unieke samenhang meer zoals we dit ervaren in een landschap… De gebruiker van het landschap – Ieder individu heeft zijn eigen constructie van lagen betreffende de inhoud en plek van landschap. Deze lagen, die over het fysieke landschap heen gezien moeten worden, zijn opgebouwd uit emoties en referenties.

… Landschap zoals we dat vandaag gebruiken gaat niet meer over een gedefinieerde gemeenschappelijke plek. Landschap gaat niet meer over een fysieke inhoud. Landschap gaat over de uiting van je individuele identiteit. Een specifieke landschap is op maat gemaakt voor een specifiek individu. Landschap is van iedereen, specifieke landschap is van mij, en van mij alleen!

-Gertjan Vlaar, “Mijn Landschap”

download Gertjan Vlaar’s paper

——-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: